Společnosti.

01

Založení a správa společnosti.

Profesionální založení a správa společnosti je jednou z priorit našich klientů. Z toho důvodu jsou naši právníci jsou specializováni na komplexní právní poradenství v oblasti obchodního práva a obchodních společností (zejména korporací). Poskytujeme právní poradenství ve všech aspektech života společnosti.

DSC05920 FINAL small

František Hrabánek

Advokát, partner

Při založení společnosti poskytujeme našim klientům následující právní poradenství:

Ideální forma

Posouzení a doporučení ideální formy zakládané společnosti, zejména zda zvolit společnost s ručením omezeným nebo akciovou společnost. Kontaktovat

Proces založení společnosti

Naše klienty provedeme celým procesem založení společnosti, tj, (i) založení obchodní korporace u notáře, správa vkladu, zastupování v rejstříkovém řízení či před živnostenskými úřady, včetně komunikace s bankou u založení účtu společnosti. Kontaktovat

Nastavení vztahů

Nastavení vztahů mezi jednotlivými dceřinými a mateřskými společnostmi klientů, tzv. práva podnikatelských seskupení včetně koncernového práva. Kontaktovat

Naši právní odborníci Vám rádi poradí také při každodenní správě a fungování společnosti. Naše právní poradenství při správě a fungování společnosti našich klientů zahrnuje zejména:

Nastavení struktury řízení a správy obchodní korporace včetně pravidel jednání členů orgánů a související smluvní dokumentace, prokura.

Změna společenské smlouvy
či stanov, změna sídla či změna jednatelů.

Tvorba zvláštních druhů
podílu a akcií.

Přeměna listinných cenných
papírů na zaknihované
cenné papíry.

Konání a řízení valných hromad a schůzí dalších orgánů společnosti, případně rozhodování jediného společníka či akcionáře.

Výplata zisku (dividend)
společníkům či třetím osobám
(např. jednatelům).

Smlouvy o výkonu funkce
se členy orgánů společnosti.

Zvyšování a snižování
základního kapitálu.

Plány a realizace přeměn, restrukturalizací či likvidací obchodních společností.

Problematika společných
podniků (joint ventures).

Akciové a opční
programy.

Strukturování právních
vztahů mezi osobami
v rámci koncernu.

Naši experti dále mohou poskytnout detailní zkušenosti se spornou agendou v oblasti korporátního práva. Poskytujeme právní služby související s péčí řádného hospodáře, spory vyplývající z výkonu práv majoritních i minoritních společníků, akcionářů a členů.

02

Likvidace společnosti.

V případech, kdy naši klienti zamýšlí dobrovolně ukončit svou podnikatelskou činnost, poskytujeme právní poradenství v oblasti likvidací společnosti. Likvidace společnosti představuje zákonný a dobrovolný proces při zániku jakékoli společnosti.

DSC05887-FINAL-small-scaled 1

Tomáš Bodnar

Advokát, partner

Při likvidacích společností poskytujeme našim klientům právní poradenství v:

Valná hromada

Konání a řízení valné hromady rozhodující o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace. Kontaktovat

Likvidátor společnosti

Výkon pozice likvidátora společnosti. Kontaktovat

Fáze likvidace

Provedení jednotlivými fázemi likvidace, zejména informování věřitelů a komunikace s nimi, včetně komunikace s obchodním věstníkem. Kontaktovat

Zpráva likvidátora

Vypracování konečné zprávy likvidátora. Kontaktovat

Likvidace společnosti je tečkou za jejím fungováním a je nutné, aby byla provedena profesionálně.

03

Přeměna společnosti.

Fúze a akvizice jsou jednou z nejrozsáhlejších a klíčových specializací naší advokátní kanceláře. Při fúzích a akvizicích máme k dispozici pro naše klienty rovněž daňové a účetní poradce. Naši odborníci Vás tedy provedou celým procesem fúze a akvizice.

 

Právní poradenství naší advokátní kanceláře zahrnuje kompletní služby související s fúzemi a akvizicemi, a to zejména sloučení, splynutí, rozdělení a jiné přeměny společností.

DSC05887-FINAL-small-scaled 1

Tomáš Bodnar

Advokát, partner

Při strukturování fúzi a akvizic, či jednotlivých částí transakcí poskytujeme následující právní poradenství:

Poradenství

Při převodech společností, jejich závodů (či částí, nebo jednotlivých akcií, nebo podílů, včetně pachtu či převodu majetku. Kontaktovat

Dokumentace

Příprava kompletní transakční dokumentace, včetně dohod o mlčenlivosti (NDA). Kontaktovat

Struktura transakce

Analýza a doporučení ideální struktury transakce, a to za spolupráce s daňovými a účetními poradci. Kontaktovat

Poradenství

Při transakcích s nemovitostmi (prodej či koupě bytových nebo komerčních budov, pozemků). Kontaktovat

Komunikace

Komunikace s notářem a veřejnými úřady při realizaci přeměny (fúze, rozdělení, změna sídla nebo převod jmění na jediného společníka), včetně zápisu převáděných nemovitostí do katastru nemovitostí. Kontaktovat

Přeshraniční přeměny

Přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev. Kontaktovat

Valné hromady

Zajištění a řízení valných hromad při přeměně nebo jiné transakci. Kontaktovat

Vztahy

Vztahy mezi ovládanými a ovládajícími osobami, zpráva o vztazích. Kontaktovat

Start-upy

Nastavení spolupráce se start-upy. Kontaktovat

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík a katastr nemovitostí. Kontaktovat

Při realizaci transakcí se zaměřujeme na maximální právní komfort našich klientů a na minimalizaci rizik. Při právním poradenství zohledňujeme jednotlivé fáze existence společnosti (start-upy, malé a středně velké podniky až po velké podniky).

04

Právní prověrka (due diligence).

Základním prvkem při rozhodování před prodejem nebo koupí společnosti nebo jednotlivých aktiv společnosti (například nemovitostí či závodů) je jejich právní prověrka, tzv. due diligence. Právní prověrka je důležitá pro národní i mezinárodní transakce, jejímž prostřednictvím dojde k důkladnému posouzení souvisejících rizik.

 

Naše právní kancelář má s právními prověrkami rozsáhlé zkušenosti, v rámci právní prověrky rovněž zajišťujeme daňové, účetní a finanční poradce. Vedle komplexní právní prověrky je někdy vhodné provést částečnou právní prověrku. 

DSC06080 FINAL small

Jakub Hrabánek

Advokát, partner

Specializujeme se zejména na právní prověrky v následujících oblastech:

Společnosti

Fungování a dodržování právních předpisů závodů společnosti či jejich managementu. Kontaktovat

Nemovité věci

Právní posouzení vlastněných nemovitých věcí a souvisejících právních vztahů. Kontaktovat

Financování

Privátní i bankovní financování, včetně dluhopisových programů. Kontaktovat

Pracovní právo

Kontaktovat

Soudní spory

Kontaktovat

Ochrana osobních údajů a GDPR

Kontaktovat

Neváhejte nás kontaktovat! Jsme tu pro Vás.

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

Jakub Hrabánek

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

František Hrabánek

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

Tomáš Bodnar

Kontaktovat