Nemovitosti.

01

Převod nemovitosti

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní poradenství při převodu nemovitosti (byty, rodinné domy, bytové domy i pozemky), a to jak z pohledu kupujícího, tak prodávajícího. Rozumíme komplexnosti celé problematiky, kdy je nutné pamatovat nejen na fázi samotného převodu nemovitosti, ale také na fázi po převodu, například v souvislosti s uplatňováním práv z vadného plnění.

Snímek obrazovky 2023-04-27 v 13.53.40

František Hrabánek

Advokát, partner

Při standardním převodu nemovitostí zastřešíme:

Právní prověrka nemovitosti dle katastru nemovitostí a analýza zástavních práv či věcných břemen.

Příprava či připomínkování rezervační smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí.

Příprava procesu převodu nemovitosti, včetně dodržení podmínek financující banky a komunikace s ní.

Příprava oboustranně přijatelné kupní smlouvu nebo revize již připravené kupní smlouvy.

Advokátní úschova kupní ceny při převodu nemovitosti.

Zastoupení při zápisu převodu nemovitosti do katastru nemovitostí.

Zastupování prodávajícího či kupujícího při porušení kupní smlouvy na převod nemovitosti.

02

Nájem nemovitosti

Při nájmu nemovitosti (byty, rodinné domy, bytové domy i pozemky) Vám naše advokátní kancelář poskytne veškerý právní servis. Naši zkušení experti poskytují služby nájemcům i pronajímatelům, aby jejich vzájemný vztah byl bezproblémový a od začátku předvídatelný.

Snímek obrazovky 2023-04-27 v 14.02.04

Jakub Hrabánek

Advokát, partner

Námi nabízené právní služby zahrnují následující:

Příprava nájemní smlouvy, která bude předvídatelná pro nájemce i pronajímatele, a to jak nájemních smluv pro individuální pronájmy, tak nájemní smlouvy u developerských projektů nebo kancelářských budov.

Revize stávající nájemní smlouvy.

Vyjednávání ohledně nájemních smluv.

Zastupování pronajímatelů nebo nájemců v případě porušení nájemních smluv.

Neváhejte nás kontaktovat! Jsme tu pro Vás.

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

Jakub Hrabánek

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

František Hrabánek

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

Tomáš Bodnar

Kontaktovat