Insolvence.

01

Založení a správa společnosti

V oblasti insolvencí poskytujeme komplexní právní služby ve spolupráci s daňovými a ekonomickými poradci, abychom poskytli našim klientům maximální právní servis. Naše týmy poskytují klientům špičkové a rychlé poradenství v insolvenčním i úpadkovém právu.


Je pravděpodobné, že se podnikatelé při svých obchodních aktivitách s insolvenčním a úpadkovým právem setkají, a to z pozice věřitele nebo dlužníka. Naši špičkoví experti mají unikátní schopnost poskytnout insolvenční služby v celé své komplexitě, neboť propojují znalosti z práva, ekonomie, podnikání a daní.

Snímek obrazovky 2023-04-27 v 14.02.04

Jakub Hrabánek

Advokát, partner

Dlužníkům poskytujeme následující poradenství:

Analýza otázky, kdy je osoba v úpadku nebo hrozícím úpadku, související poradenství v oblasti obrany společnosti před úpadkem a zajištění krizového řízení.

Ochrana a obrana před šikanózními insolvenčními návrhy podanými insolvenčnímu soudu.

Příprava insolvenčního návrhu.

Poradenství v souvislosti s tzv. předbalenou reorganizací nebo preventivní restrukturalizací.

Příprava podmínek moratoria.

Příprava reorganizačního plánu.

Vyjednávání s věřiteli, insolvenčními orgány (jako věřitelský výbor), insolvenčním soudem či insolvenčním správcem.

Vyjednávání podmínek pro zachování obchodních aktivit společností.

Zastupování v insolvenčním řízení, včetně konkurzů, oddlužení nebo reorganizace.

Pro věřitele nabízíme:

Vymáhání pohledávek před zahájením insolvenčního řízení, včetně dohod o narovnání zápočtů pohledávek či postoupení pohledávek.

Přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení.

Právní poradenství pro zajištěné i nezajištěné věřitele, včetně kontroly a monitoringu insolvenčního rejstříku.

Právní poradenství při incidenčních sporech.

Kontrola fungování insolvenčního správce a věřitelských orgánů, zejména příprava podnětů a návrhů nebo komunikace s insolvenčním soudem.

Zastupování na schůzi věřitelů, např. přezkumné jednání, jednání o formě sanace úpadku (konkurz či reorganizace) a u jiných jednání věřitelů.

Zastupování věřitele na věřitelském výboru, včetně zastupování při návrhu věřitele na obsazení věřitelského výboru.

Obrana věřitelů před neoprávněnými nároky insolvenčního správce.

Posouzení opatření a ochrana před budoucími spory, minimalizace škod souvisejících s úpadkem dlužníka.

Neváhejte nás kontaktovat! Jsme tu pro Vás.

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

Jakub Hrabánek

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

František Hrabánek

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

Tomáš Bodnar

Kontaktovat