Odložení účinnosti smlouvy na zaplacení kupní ceny

V dnešním článku se budeme zabývat zřejmě nejobvyklejším úkonem v praxi advokáta – převodem majetku a kupní smlouvou (ať už na převod nemovitosti, automobilu, obchodního podílu či jiného majetku). Velmi často, typicky v rámci právních prověrek, se však setkáváme s kupními smlouvami, které jsou neplatné z důvodu podmínění nabytí účinnosti kupní smlouvy až zaplacením kupní […]

GDPR – správce osobních údajů je odpovědný za zcizení osobních údajů

V digitální éře jsou osobní údaje zásadním prvkem, kdy kvalita, přesnost a rozsáhlost databáze osobních údajů může představovat klíč k úspěchu na trhu. S tím, jak roste tlak na získávání takové databáze, pak sílí také snaha o zneužití takové databáze ze strany třetích osob. To pak logicky vede zákonodárce k poměrně přísné regulaci ochrany osobních […]

Založení společnosti a její vnitřní vztahy

Prvním krokem podnikatele nebo spolku podnikatelů při zahájení podnikání bývá založení společnosti. Pro úspěšné podnikání je tedy klíčové správné založení společnosti a nastavení vnitřních vztahů mezi podnikateli, jeho společností a případnými jednateli nebo představenstvem. Jsme svědky mnoha případů, kdy založení společnosti a nastavení vnitřních vztahů je podnikateli podceněno. Taková situace je nezřídka příčinou ukončení mnoha […]

Ručení statutárního orgánu za dluhy obchodní korporace v případě porušení povinnosti péče řádného hospodáře

Finanční potíže smluvního partnera (obchodní korporace), spočívající v nemožnosti uhradit závazek, vedou často k tomu, že věřitelé své pohledávky odepíšou a věc dále neřeší. To navíc i tehdy, pokud se smluvní partner (obchodní korporace) dostal do finančních problémů díky pochybením jeho statutárního orgánu. Skutečně však platí, že by takové pohledávky nebylo možné vymoci? Jednou z […]

Rozdělení domu na byty (jednotky)

Máte ve vlastnictví či spoluvlastnictví bytový dům nebo například vícegenerační rodinný dům rozdělitelný na byty? Chcete zvýšit hodnotu Vašeho majetku, vyřešit dědické vztahy, nebo se neumíte dohodnout s dalšími spoluvlastníky na rozdělení společného majetku? Vhodným řešením může být rozdělení domu na jednotky (ať už bytové či nebytové). Díky rozdělení domu na jednotky bude totiž jejich […]

Agentury práce a související nástrahy

V posledních letech je stále populárnější poskytovat služby agentury práce a souvisejícího zprostředkování zaměstnávání podle Zákonu č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Tyto služby představují velice zajímavou podnikatelskou příležitost, neboť současný trh práce je přehřátý a podnikatel, který je schopen zprostředkovat kvalitní zaměstnance, je „vyvažován zlatem“.Vnímáme, že této příležitosti se v poslední době snaží pochopit stále […]

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

Jakub Hrabánek

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

František Hrabánek

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

Tomáš Bodnar

Kontaktovat