Odložení účinnosti smlouvy na zaplacení kupní ceny

V dnešním článku se budeme zabývat zřejmě nejobvyklejším úkonem v praxi advokáta – převodem majetku a kupní smlouvou (ať už na převod nemovitosti, automobilu, obchodního podílu či jiného majetku). Velmi často, typicky v rámci právních prověrek, se však setkáváme s kupními smlouvami, které jsou neplatné z důvodu podmínění nabytí účinnosti kupní smlouvy až zaplacením kupní […]

GDPR – správce osobních údajů je odpovědný za zcizení osobních údajů

V digitální éře jsou osobní údaje zásadním prvkem, kdy kvalita, přesnost a rozsáhlost databáze osobních údajů může představovat klíč k úspěchu na trhu. S tím, jak roste tlak na získávání takové databáze, pak sílí také snaha o zneužití takové databáze ze strany třetích osob. To pak logicky vede zákonodárce k poměrně přísné regulaci ochrany osobních […]

Ručení statutárního orgánu za dluhy obchodní korporace v případě porušení povinnosti péče řádného hospodáře

Finanční potíže smluvního partnera (obchodní korporace), spočívající v nemožnosti uhradit závazek, vedou často k tomu, že věřitelé své pohledávky odepíšou a věc dále neřeší. To navíc i tehdy, pokud se smluvní partner (obchodní korporace) dostal do finančních problémů díky pochybením jeho statutárního orgánu. Skutečně však platí, že by takové pohledávky nebylo možné vymoci? Jednou z […]

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

Jakub Hrabánek

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

František Hrabánek

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

Tomáš Bodnar

Kontaktovat