Agentury práce a související nástrahy

V posledních letech je stále populárnější poskytovat služby agentury práce a souvisejícího zprostředkování zaměstnávání podle Zákonu č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Tyto služby představují velice zajímavou podnikatelskou příležitost, neboť současný trh práce je přehřátý a podnikatel, který je schopen zprostředkovat kvalitní zaměstnance, je „vyvažován zlatem“.
Vnímáme, že této příležitosti se v poslední době snaží pochopit stále více a více podnikatelů. Z našich zkušeností také vidíme, že častou chybou podnikatelů je porušování a neplnění právních povinností, které vyplývají z právních předpisů týkajících se zaměstnanosti. Nezřídka bývají důsledkem vysoké pokuty nebo ztráta oprávnění, a tedy i faktické ukončení podnikání. Jsme připraveni našim klientům pomoci ve správném plnění povinností dle právních předpisů a tím předcházet finančním postihům.
V naší advokátní praxi se setkáváme s trendem, kdy si poměrně velké procento podnikatelů neuvědomuje nutnost mít oprávnění ke službám agentury práce při zprostředkování zaměstnávání, tj. při činnosti, kdy podnikatel zprostředkuje zaměstnavateli zaměstnance (nebo pro zaměstnance najde zaměstnání). Zprostředkování zaměstnání je službou poměrně široce regulovanou podle Zákona o zaměstnanosti.
Poskytuje-li podnikatel služby agentury práce, mimo jiné, zprostředkovává zaměstnání, vyžadují právní předpisy, aby byl držitelem zákonného oprávnění agentury práce udělovaného Úřadem práce České republiky.

Takové oprávnění zpravidla musí mít i tzv. personální agentury, pokud zaměstnávání zprostředkovávají, což bývá častou chybou, neboť se domnívají, že oprávnění nepotřebují. V takovém případě však nesmí služby zprostředkování zaměstnávání podle zákona poskytovat. V opačném případě se podnikatel vystavuje nebezpečí značných postihů, mezi které patří např.: (i) pokuta až v řádech milionů korun českých, (ii) odpovědnost ze smluv s klienty nebo (iii) v nejzazších případech také trestně-právním konsekvencím.
Dále se setkáváme s případy, kdy podnikatel oprávnění agentury práce získá, avšak zapomíná na právní povinnosti s tím spojené, zejména na dodržování tzv. reportovacích povinnosti vůči Úřadu práce České republiky. Mezi reportovací povinnosti patří např. : (i) pravidelné zasílání přehledů o činnosti anebo (ii) vedení evidence o cizincích.
Chápeme, že hlavním cílem podnikatele je rozvoj svého podnikání, a nikoli starost o právně-administrativní podmínky. Proto jsou naši experti připraveni poskytovat komplexní právní poradenství v oblasti agentur práce, aby se naši klienti mohli věnovat zejména svému podnikání a ne se strachovat o administrativní záležitosti. S touto problematikou máme rozsáhlé zkušenosti a jsme pro Vás připraveni řešit i případy, ve kterých došlo k porušení povinnosti agentury práce, a pomoci Vám minimalizovat dopady.

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

Jakub Hrabánek

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

František Hrabánek

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

Tomáš Bodnar

Kontaktovat