GDPR – správce osobních údajů je odpovědný za zcizení osobních údajů

V digitální éře jsou osobní údaje zásadním prvkem, kdy kvalita, přesnost a rozsáhlost databáze osobních údajů může představovat klíč k úspěchu na trhu. S tím, jak roste tlak na získávání takové databáze, pak sílí také snaha o zneužití takové databáze ze strany třetích osob. To pak logicky vede zákonodárce k poměrně přísné regulaci ochrany osobních […]

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

Jakub Hrabánek

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

František Hrabánek

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

Tomáš Bodnar

Kontaktovat