Založení společnosti a její vnitřní vztahy

Prvním krokem podnikatele nebo spolku podnikatelů při zahájení podnikání bývá založení společnosti. Pro úspěšné podnikání je tedy klíčové správné založení společnosti a nastavení vnitřních vztahů mezi podnikateli, jeho společností a případnými jednateli nebo představenstvem. Jsme svědky mnoha případů, kdy založení společnosti a nastavení vnitřních vztahů je podnikateli podceněno. Taková situace je nezřídka příčinou ukončení mnoha podnikatelských záměrů, a to i inovativních a jedinečných s obrovským potenciálem. Existují případy, kdy podnikatel koupí „prázdnou“ společnost, aniž by plně znal její podnikatelskou a korporátní historii a s koupenou společností zdědí také její historické problémy, např. směnky, dluhy, exekuce a jiné. Další častou chybou bývá přehnaná důvěra mezi podnikateli při zakládání společných podniků, tzv. joint-venture (společná firma). Taková důvěra je častým jevem a vede k nedostatečnému vyjasnění a nastavení vztahů mezi podnikateli, např. odpovědnosti, úkoly, ale i rozhodovací pravomoci, což v pokročilejších stadiích podnikání vede ke sporům. Spory mezi podnikateli, tj. společníky dané společnosti, jsou časté a v konečném důsledku i zbytečné, neboť si podnikatelé nenastavili vzájemná pravidla, zejména prostřednictvím smluv mezi společníky či akcionáři, tzv. SHA. Tyto situace jsou často příčinou poklesu hodnoty, neprodejnosti společnosti a v nejhorších případech vedou k ukončení podnikání. Za důležité také považujeme nastavení pravidel pro statutární orgán společnosti, zejména pro jednatele a představenstvo. V praxi se setkáváme s případy, kdy podnikatel prostřednictvím své společnosti jmenoval jednatele a uzavřel s ním nedostatečnou či nevýhodnou smlouvu o výkonu funkce a ukončení spolupráce s takovým jednatelem podnikatele stála nemalé finanční prostředky. Založení společnosti a nastavení vnitřních vztahů ve společnosti je každodenní agendou naší advokátní kanceláře. Jsme připraveni našim klientům rychle a správně připravit korporátní dokumentaci, která bude splňovat potřeby klientů. V případě, že potřebujete se založením, nebo správou společnosti pomoci, žádný z Vašich podnikatelských záměrů nepřijde vniveč kvůli právním nedostatkům při jeho realizaci. Naši specialisté jsou odborníci v korporátním právu. Rádi klientům poradí při přípravě či úpravě stanov, společenských smluv, zakladatelských listin, smluv o výkonu funkce či smluv mezi společníky. Správné nastavení těchto smluv může podnikatelům ušetřit nemalé problémy a rovněž i významné finanční prostředky.

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

Jakub Hrabánek

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

František Hrabánek

Jsem tu pro vás!

Těším se na vaši zprávu!

Tomáš Bodnar

Kontaktovat